צפו במוצרים ושרותים

Reseller Advanced
UNLIMITED WEB SPACE
UNLIMITED BANDWIDTH
WINDOWS & LINUX
100 WEBSITES
WHMCS
CUSTOMIZED
RESELL DOMAINS
$50.00 USD חודשי + $30.00 USD דמי התקנה
$450.00 USD שנתי + $30.00 USD דמי התקנה
Reseller Basic
UNLIMITED WEB SPACE
UNLIMITED BANDWIDTH
WINDOWS & LINUX
30 WEBSITES
RESELL DOMAINS

$25.00 USD חודשי + $30.00 USD דמי התקנה
$225.00 USD שנתי + $30.00 USD דמי התקנה
Reseller Pro
UNLIMITED WEB SPACE
UNLIMITED BANDWIDTH
WINDOWS & LINUX
UNLIMITED WEBSITES
WHMCS
CUSTOMIZED
RESELL DOMAINS
RESELL SERVERS
$80.00 USD חודשי + $30.00 USD דמי התקנה
$720.00 USD שנתי + $30.00 USD דמי התקנה